Kindermassage therapie

061Kindermassage therapie kan helpend zijn in bepaalde situaties. Denk bijvoorbeeld aan moeilijk in kunnen slapen of ontspannen, spanningshoofdpijn, na herstel van ziekte,  eczeem, vermoeidheid, hyperactief gedrag, slecht eten, darmproblemen, agressief gedrag of stil en teruggetrokken gedrag, bedplassen en concentratieproblemen.

Voor een gezonde ontwikkeling is lichamelijk contact onmisbaar. Een liefdevol, positief huidcontact is belangrijk voor het lichaamsbewustzijn, maar ook voor het zelfbewustzijn. Masseren is een manier van lichamelijke aanraking die het kind een positief lichaamsbesef geeft.

Bij kindermassage therapie gaat het niet om het manipuleren van de spieren. Door gerichte, liefdevolle aanraking en aandacht leren kinderen van onze handen allereerst respect. Daarbij worden zij zich bewust van hun lichaam, voelen waar zijzelf beginnen en ophouden. Dat brengt zelfbevestiging en geeft een warm gevoel van verbondenheid. Kindermassage sterkt, maakt kinderen minder kwetsbaar. Ook wordt door een massage het immuunsysteem versterkt, stress neemt af en er treedt diepe ontspanning op. Ik  maak gebruik van diverse massagetechnieken waaronder ook technieken over de kleding heen als dat meer aansluit.

058

Tijdens mijn Creatieve Therapie opleiding heb ik anderhalf jaar stage gelopen in een Kinder-,jeugd psychiatrie met licht verstandelijke handicap. Daarnaast heb ik jaren jongeren training gegeven, met name vluchtelingen jongeren, tienermoeders en jongeren die ondersteuning nodig hadden om zelfstandig te kunnen wonen. Jongeren zijn dus ook van harte welkom!

Het is mogelijk dat ouders tijdens de sessies massages leren. Als de kinderen nog jong zijn heeft het mijn voorkeur dat de verzorger erbij blijft; geeft meer veiligheid.

Kinder- en jongerenmassage is geschikt vanaf 4  t/m 18 jaar

Meer informatie vindt je o.a. bij technieken.

“Onszelf helen is onderdeel van het helen van de aarde”

-

Starhawk

-